Pravila

Baseball oprema i rekviziti

Baseball lopta se sastoji od kožnog omotača bele boje koji je spojen sa snažno crvenim šavovima, te gumenog ili plutanog jegra omotanih koncem. Od I i kuje se tvrdoćom ali i elastičnošću dovoljnom da se odbije od palice. Zbog svoje veličine, u promeru više od 7cm i relativno velike težine 142 grama predstavlja jednu od najteže ukrotivih lopti u sportu. Izraženi šavovi daju joj mogućnost da se brzo kreće po vazduhu, a kada se baca uz različite “spinove” znatno menja pravac leta što bacačima” daje mogućnost da naizmenično bacaju vrlo brze(najbrži bacači i od 90-100 mph) i spore, tj “zavijene” lopte.Zbog toga udarači imaju dodatne probleme kod “odabira” i pogađanja lopti.

Palica – palica za baseball izrađuje se isključivo od jasenovog drva, no zbog njene lomljivosti drvene palice koriste samo profisionalci i u poslednje vreme koristi se u “A” evropskoj grupi, dok ostali, amateri,igraju sa palicam izrađenim od aluminijuma i raznih legura.

Prosečna dužina palice je oko 86cm,a najveća dopuštena oko 109cm.Prosečna težina je oko 850 grama.Za razli od drugih palica u sportu (hokej, kriket i dr.) baseball palica je potpuno obla i relativno uska, u najširem delu max. oko 7cm, tako da je za uspešno odbijanje, lopte potrebana velika veština.

Rukavica – svaki igrač u fazi odbrane koristi specijalnu rukavicu kojom hvata loptu. Rukavice se izrađuju od kože i međusobno se vrlo razlikuju zavisno o poziciji koju igrač u odbrajiMgra.Na primer, rukavica za hvatača je debelo postavljena pošto on hvata najviše i to vrlo brzih lopti, dok je rukavica za igrače outfielda znatno lakša sa velikim “džepom” za hvatanje visoko udarenih lopti.

Dresovi – igrači baseballa uz uobičajene sportske majice, nose duge elastične pantalone koje su im neophodne za zaštitu prilikom uklizavanja u baze. Svakako najpoznatiji deo dresa su baseball kape koje igrači nose u fazi odbrane radi zaštite od sunca. U fazi napada igrači nose specijalne šlemove.

Princip igre

Baseball je igra između dve ekipe od po 9 igrača. Teren ima oblik lepeze, a delimo ga na infield i outfield. Infield ima oblik previlnog kvadrata sa stranicama 27.45m na čijim uglovima se nalaze BAZE.

Za razliku od mnogih drugih sportova sa loptom svi igrači obe ekipe ne nalaze se zajedno i istovremeno na terenu.Jedna ekipa postavlja se u teren u poziciju ODBRANE (to su igrači sa rukavicama), a druga šalje jednog po jednog igrača sa klupe,po unapred utvrđenom redu,”na palicu” odnosno u NAPAD.

Tokom utakmice svaka ekipa ima pravo na 9 napada i 9 odbrana. Zbog toga se utakmica ne deli na poluvremena ili četvrtine več na 9 izmena, odnosno 9 INNINGA. Poene osvaja samo ekipa u fazi napada i to na način da igrač nakon što je udario loptu, pretrči redom sve baze i vrati se ponovo na kucnu bazu sa koje je i krenuo.

Odbrana

1. Zadatak ekipe u odbrani je da spreči napadače u osvajanju poena,te da pritome zaustavi – IZBACI – iz napada 3 napadača. Kada odbrana zaustavi – izbaci – 3 napadača dolazi do izmene, tako da ekipa koja je bila u odbrani prelazi u napad, a ekipa koja je napadala ide u fazu odbrane.

2. Igrači odbrane raspoređeni su na terenu tako da na najbolji način zatvaraju putanju udarene lopte
Svi igrači odbrane nose rukavice prilagođene za hvatanje lopte te svaki obavlja različitu i specifičnu ulogu u odbrani 3.najvažniji igrač odbrane je bacač (pitcher).lgra uvek iznova započinje tako da bacač rukom baca loptu prema protivničkom udaraču koji je pokušava pogoditi.
osnovni načini Izbacivanja napadača

A) Strike out – bacač dobrim bacanjem izbacuje udaraca.
Ukoliko bacač 3 puta baci dobru loptu u zonu udarca tzv. strike zonu, a udarač je ne uspe udariti u polje ili je propusti, isti udarac je izbačen. Nasuprot tome ukoliko bacač 4 puta baci loptu van strike zone a udarac ne zamahne, napadač slobodno napreduje na prvu bazu.Dobro bačenu loptu sudac označuje uzvikom “STRIKE”, a loše bačenu loptu pokazivanjem rukom ili uzvikom “BALL”.

B) Dodirivanjem napadača loptom
Odbrambeni igrač izbacuje napadača ukoliko ga dodirne loptom u momentu kada se ovaj ne nalazi u kontaktu sa bazom

C) Presretanjem napadača loptom
Odbrana izbacuje napadača ako udarenu loptu zaustavi i doda čuvaru prve baze pre nego što napadač, koji je udario loptu, dotrči na bazu.

D) Hvatanjem lopte u vazduhu
Svako hvatanje u vazduhu znači izbacivanje napadača koji je loptu udario

Napad

Poene osvaja samo ona ekipa koja se nalazi u fazi napada.

Napad nije vremenski ograničen, tako da traje sve dok odbrana ne izbaci 3 napadača. Igrači ekipe u napadu smenjuju se na udaranju po unapred utvrđenom redosledu – batting order.Redosled igrača na udaranju ne može se menjati do kraja utakmice, osim kod izlaska igrača iz igre. Igrač koji je zamenjen tokom igre ne može se ponovo vratiti u igru.

Poen se osvaja tako da igrač nakon što je bio u poziciji udarača, optrči – “OSVOJI” – redom l.,2.,3. bazu, te da na kraju dodirne i kućnu bazu sa koje je kao udarač krenuo.

Udarač – svaki igrač napada je udarac – batter – sa ciljem da loptu, koju mu baca protivnički bacač, odbije što dalje u teren, tako da pre nego što igrači ekipe u odbrani “vrate” loptu u igru,optrči – “OSVOJI” – što više baza.

Trkač – nakon udarca, udarač ostavlja palicu i postaje trkač koji svojom brzinom, te uz pomoć sledećih udaraca pokušava da osvoji što više baza,odnosno poen. Kada se nalazi u kontaktu sa bazom udarač je siguran – SAFE -, tako da ga odbrana ne može izbaciti.Na jednoj bazi može odjednom stajajati samo jedan napadač, tako da svaki sledeći potiskuje prethodnog napadača prema sledećoj bazi.

Osvajanje Baza

1) Dobar udarac – je takvo odbijanje lopte u polje, koje napadaču omogućuje da osvoji jednu ili više baza.
2) Slobodno napredovanje – base on balls ili walk, kada bacač udaraču baci 4 loše lopte (odnosno 4 puta promaši strike zonu), udarač slobodno napreduje na prvu bazu.
3) Home run – udaranje lopte preko ograde terena omogućuje udaraču da nesmetano optrči sve 4 baze i osvoji poen.Poene istovremeno osvajaju i drugi napadači koji se u tom momentu zateknu na bazama, tako da se jednom akcijom može osvojiti najviše 4 poena.
4) Krađa baze – trkač koji je već osvojio bazu napreduje prema sledećoj nakon udarca svojeg saigrača koji je nakon njega “na palici”. Sem toga napadač može i “ukrasti” bazu ukoliko je dovoljno brz da razdaljinu do sledeće baze pretrči pre nego što ga igrači odbrane dotaknu loptom.