Beograd domaćin kvalifikacija za kadete?

Na sastanku tehničke komisije CEB-a održanog 17.11.2009. u Frankfurtu na Majni odlučeno je da Grad Beograd bude drugi domaćin
kvalifikacija za kadetsko prvenstvo Evrope u Julu 2010. godine.Naime, glavni domaćin za organizaciju kvalifikacija je Švedska, a Srbija,
to jest Grad Beograd, dobiće domaćinstvo ,ako se prijavu za kvalifikacije podnese više od 10 zemalja.
Početkom 2010. će se doneti odluka da li će Grad Beograd biti domaćin ili ne.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *